Thông báo lịch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

       Căn cứ Kế hoạch số 741/PGDĐT ngày 06/12/2019 của Trưởng phòng GD&ĐT Thị xã Giá Rai về việc kiểm tra định kỳ cuối HK1, năm học 2019-2020.

       Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Hiệp thông báo đến toàn thể Hội đồng sư phạm cùng tất cả học sinh của trường lịch kiểm tra cuối HK1, năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

TUẦN 17: Từ ngày 16/12/2019 đến 20/12/2019

       + Từ ngày 17/12 đến 18/12/2019: Kiểm tra Tin học, Tiếng Anh;

       + Thứ năm, ngày 19 tháng 12 năm 2019: Kiểm tra Lịch sử-Địa lí lớp 4, 5;

       + Thứ sáu, ngày 20 tháng 12 năm 2019: Kiểm tra đọc thành tiếng lớp 1; Kiểm tra đọc thành tiếng, Chính tả từ lớp 2 đến lớp 5.

TUẦN 18: Từ ngày 23/12/2019 đến 27/12/2019

Kiểm tra theo lịch kiểm tra thống nhất toàn thị xã: (có lịch đính kèm)

LỊCH KIỂM TRA CUỐI HK1, 19-20 (2).doc