Trường TH Tân Hiệp thông báo tuyển sinh năm học 2021 - 2022

Trường tiểu học Tân Hiệp thông báo tuyển sinh năm học 2021 - 2022

Thong bao tuyen sinh 2021.doc

 

PHÒNG GD-ĐT GIÁ RAI

TRƯỜNG TH TÂN HIỆP

–––––––––––––––––––

Số: …../TB-TH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

­­­­­­­­­­­­

Tân phong, ngày 24 tháng 6  năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v Tuyển sinh vào lớp 1 Năm học 2021- 2022

Căn cứ Kế hoạch số 290/KH-PGD ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Giá Rai về việc Tuyển sinh Mầm non và các lớp đầu cấp của giáo dục phổ thông năm học 2020 – 2021;

Trường tiểu học Tân Hiệp thông báo tuyển sinh vào học lớp 1, năm học 2021 – 2022 như sau:

I. Đối tượng tuyển

          - Trẻ 6 tuổi sinh năm 2015

          - Có hộ khẩu thường trú tại Ấp 10, Ấp 10A, Ấp 10B, Khúc Tréo A, Khúc Tréo B (từ Kinh Đào trở lại), Ấp Nhàn Dân A Nhàn Dân B, xã Tân Phong

II. Chỉ tiêu tuyển sinh

          - Số lớp tuyển: 06 lớp

          - Số học sinh: 185

III. Quy định về hồ sơ học sinh

          1. Đơn xin nhập học.(Theo mẫu của nhà trường)

          2. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ

          3. Giấy chứng nhận đã qua chương trình Mẫu giáo 5 tuổi.

          IV. Thời gian tuyển sinh

          - Từ ngày 12/7/2021 đến 30/7/2021.

          *Thời gian làm việc: Các ngày trong tuần trừ thứ Bảy, Chủ nhật.

          - Buổi sáng: từ 7h30đến 10h30

          - Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h30

V. Thời gian tập trung học sinh : (Thông báo sau)

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

                                                                    

 

 

Nguyễn Minh Khá