Thông tin chi tiết:
Trần Thanh Bình
Giáo viên chủ nhiệm lớp 3A3 năm học 2019 - 2020 Trần Thanh Bình
Ngày tháng năm sinh 15/02/1970
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân tiểu học
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn 3
Địa chỉ Trường TH Tân Hiệp
Điện thoại 0969 931 022
Email ttbinh.ththiepa@sobaclieu.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. Được UBND thị xã Giá Rai tặng giấy khen lao động tiên tiến.