Thông tin chi tiết:
Trần Văn Hậu
Giáo viên chủ nhiệm lớp 5C1 năm học 2019 - 2020 Trần Văn Hậu
Ngày tháng năm sinh 31/12/1975
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Địa chỉ Trường TH Tân Hiệp
Điện thoại 0822 666 224
Email tvhau.ththiepa@sobaclieu.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. Được UBND thị xã Giá Rai tặng giấy khen lao động tiên tiến.