Các trường MN-MG, Tiểu học, THCS, TH-THCS trên địa bàn thị xã Giá Rai tổ chức Hội nghị Cán bộ - Viên chức năm học 2022 – 2023

Trong các ngày 25/9 và 26/9/2022, các trường MN-MG, Tiểu học, THCS, TH-THCS trên địa bàn thị xã Giá Rai đồng loạt tổ chức Hội nghị Cán bộ - Viên chức năm học 2022 – 2023.

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết năm học 2021 – 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022 – 2023, kiểm điểm của người đứng đầu, các ý kiến thảo luận về chỉ tiêu, nhiệm vụ và các quy chế thực hiện trong năm học đồng thời ký kết giao ước thi đua năm học 2022 – 2023.

Qua theo dõi, nhìn chung các đơn vị có sự chuẩn bị chu đáo về nội dung và hình thức đồng thời tổ chức Hội nghị nghiêm túc, có hiệu quả và đúng theo văn bản chỉ đạo./.

Một số hình ảnh của các đơn vị:

 

Bài viết liên quan