Chương trình phát sữa học đường của Milo năm học 2019 - 2020

      Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 16/12/2019 công ty sữa Milo đến trường tiểu học Tân Hiệp phát sữa cho học sinh của trường, gồm những hình ảnh hoạt động: 

Bài viết liên quan