Đảng bộ Sở GD, KHCN tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020

Chiều ngày 12/6, Đảng bộ Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Chi ủy các chi bộ trực thuộc và trên 80 đảng viên của Đảng bộ Sở GD, KHCN.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Võ Thanh Giang, Bí thư Đảng ủy đã triển khai Quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ Sở GD, KH CN tỉnh Bạc Liêu khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua Báo cáo kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2020, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở GD, KHCN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Võ Thanh Giang, Bí thư Đảng ủy phát biểu

 

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nha nước đến tật cả đảng viên; tích cực chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bám sát nội sung chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Chỉ đạo các chi bộ tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra (có 9/9 chi bộ hoàn thành Đại hội trong tháng 02/2020; trong đó, có 5/9 chi bộ có chi ủy, 7/9 đồng chí Bí thư chi bộ tái cử); đồng thời, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Sở GD, KHCN khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu đóng góp ý kiến của đại biểu

 

Bên cạnh đó, Đảng bộ, các chi bộ còn lãnh đạo đảng viên gương mẫu thực hiện tốt công tác chuyên môn được giao; Đảng ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các phong trào theo chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung.

Hội nghị còn nghe đại diện Chi bộ Trung tâm GDTX và Hướng nghiệp tỉnh báo cáo chuyên đề “Thực hành dân chủ trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Đại diện chi bộ Trung tâm GDTX và Hướng nghiệp báo cáo

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bí thư Đảng ủy Võ Thanh Giang đã yêu cầu các chi bộ, đảng viên tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua; khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh./.

Thanh Sơn

 

Bài viết liên quan