Các trường Mầm non – Mẫu giáo, Tiểu học, THCS, TH và THCS trên địa bàn thị xã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2020 – 2021

Trong các ngày 19/9 và 20/9/2020, các trường Mầm non – Mẫu giáo, Tiểu học, THCS, TH và THCS trên địa bàn thị xã đồng loạt tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2020 – 2021 (lồng ghép với tổng kết năm học 2019 – 2020).

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu Trưởng, Chủ tịch Công Đoàn cơ sở và toàn thể viên chức của từng đơn vị.

Thông qua Hội nghị, các đơn vị đã tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết hội nghị năm học 2019 – 2020 đồng thời lồng ghép với việc tổng kết nhiệm vụ chính trị của nhà trường, triển khai dự thảo phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021; phát động phong trào thi đua  và ký giao ước thi đua...

Hội nghị Cán bộ, viên chức đầu năm học là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ mở rộng, nâng cao quyền làm chủ tập thể của mỗi viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học.

Một số hình ảnh của đơn vị:

Bài viết liên quan