Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Giá Rai tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2025

Ngày 26/6/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Giá Rai đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2025

Dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo và 144 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường MN-MG, TH, THCS trực thuộc, các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020.

Tại Hội nghị, Đại biểu đã nghe dự thảo báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2015 - 2020), phương hướng nhiệm vụ 5 năm (2020 - 2025); các tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025, phóng sự của Đài truyền hình Bạc Liêu về kết quả đạt được của ngành trong 05 năm qua.

Nhân dịp hội nghị này, Ban tổ chức Hội nghị cũng đã tổ chức trao tặng các Giấy khen của UBND thị xã cho 19 tập thể và 54 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2015 – 2020.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn văn Bình, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo đã nhấn mạnh các kết quả đã đạt được trong thời gian qua và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong giai đoạn 2020 – 2025.

Một số hình ảnh:

 

Bài viết liên quan