Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Giá Rai tổ chức Hội thảo "Bàn giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong công tác phòng chống, bạo lực học đường, giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học "

Ngày 20/6/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Giá Rai tổ chức Hội thảo "Bàn giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong công tác phòng chống, bạo lực học đường, giáo dục đạo đức cho học sinh  tiểu học ".

Tại hội thảo, các đại biểu đã dành nhiều thời gian phân tích thực trạng, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết tình trạng bạo lực học đường. Qua hội thảo nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác phòng, chống bạo lực học đường, từ đó phát hiện, thông báo kịp thời đối với các hành vi bạo lực học đường.

Phát biểu tại hội thảo, ông Trịnh Minh Trung, Phó trưởng phòng GDĐT nhấn mạnh: Vai trò trách nhiệm của nhà trường, nhất là vai trò trách nhiệm của hiệu trưởng là rất lớn trong việc quản lý tình trạng bạo lực học đường. Các trường học cần có sự phối hợp với cơ quan địa phương kịp thời xử lý nghiêm cũng như giải quyết nhanh các vụ việc vi phạm an ninh trật tự gây mất an toàn tại trường học. Ngoài ra, lãnh đạo các trường học cần tham mưu với Đảng ủy, UBND xã, phường và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, các tổ chức đoàn thể địa phương để đảm bảo an ninh, an toàn trường học; tăng cường giáo dục pháp luật, kiến thức kỹ năng về phòng chống bạo lực học đường cho học sinh.

Một số hình ảnh:

Bài viết liên quan