Tầm quan trọng của thư viện trong trường học

Trong mỗi trường học hoạt động thư viện luôn là một bộ phận không thể thiếu trong văn hóa học đường, là nơi bổ sung, cập nhật những kiến thức mới sau những giờ học.

 Nhằm phát huy hoat động thư viện Trường TH Tân Hiệp chỉ đạo cán bộ phụ trách  kết hợp với Liên Đội trường để thành lập tổ cộng tác thư viện là các bạn đội viên khối lớp 5, đến giờ ra chơi hỗ trợ mang sách ra khu vực thư viện xanh, phòng đọc cho các bạn tham gia đọc sách. Chính vì hoạt động này mà nhiều học sinh đã trở thành những cộng tác viên đắc lực hỗ trợ thư viện trong công tác xử lý nghiệp vụ, phục vụ tuyên truyền một cách nhiệt tình.

 Đồng thời, thư viện đã phát động các phong trào quyên góp sách tạo điều kiện cho các em học sinh thể hiện tình yêu đối với sách và ý thức chia sẻ nguồn tri thức với mọi người. Nhờ đó thư viện luôn luôn được bổ sung nguồn tài liệu phong phú, đa dạng. Ngoài ra Thư viện trường còn được sự quan tâm và đầu tư của Phòng GD&ĐT thị xã Giá Rai hiện tại thư viện trường đã đạt Thư viện Tiên tiến và tiếp tục phấn đấu để để đạt Thư viện Xuất sắc trong thời gian tới.

                                                                                     TH Tân Hiệp

Bài viết liên quan