Trường THCS Phong Phú tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra, thẩm định thư viện trường học đạt chuẩn thư viện tiên tiến

        Ngày 27/02/2020, Trường THCS Phong Phú tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra, thẩm định thư viện trường học đạt chuẩn thư viện tiên tiến do ông Nguyễn Tấn Nghiệp, Phó Trưởng phòng GDTrH-GDTX làm Trưởng đoàn.

        Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, chuyên viên  Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, Hiệu trưởng và cán bộ chủ chốt có liên quan công tác thư viện của trường THCS Phong Phú.

        Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế việc thực hiện 05 tiêu chuẩn của thư viện tiên tiến. Qua đó, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường đặc biệt vai trò của nhân viên thư viện trong quá trình xây dựng thư viện đạt chuẩn tiên tiến. Đoàn kiểm tra kết luận Thư viện trường THCS Phong phú đủ điều kiện được công nhận Thư viện đạt chuẩn thư viện tiên tiến.

        Có được thành quả như trên, Trường THCS Phong Phú luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo trong việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị …, sự nhiệt tình cộng tác, giúp đỡ của tổ cộng tác viên thư viện Phòng Giáo dục và Đào tạo và sự phấn đấu nỗ lực không ngừng của tập thể trường THCS Phong Phú.

Hoàng Phương

Bài viết liên quan