Lịch công tác tuần của Ban Lãnh đạo

Thời gian từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019

 

Ngày/Tháng

Nguyễn Văn Bình

Trưởng phòng

Trịnh Minh Trung

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Hoàng Phương

Phó Trưởng phòng

28/10/2019

Họp giao ban

Làm việc cơ quan

Họp giao ban

Kiểm tra đột xuất Xanh -Sạch - Đẹp

Họp giao ban

Kiểm tra đột xuất Xanh -Sạch - Đẹp

29/10/2019

Khảo sát trường chuẩn quốc gia

Kiểm tra đột xuất nhiệm vụ HKI trường TH

Làm việc với Hiệu trưởng THCS Tân Hiệp

30/10/2019

Hội nghị Hiệu trưởng

Hội nghị Hiệu trưởng

Dự tập huấn chương trình OCOP

Hội nghị Hiệu trưởng

31/10/2019

Làm việc cơ quan

Kiểm tra đột xuất nhiệm vụ HKI trường TH

Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học

01/11/2019

Tiếp đoàn đánh giá ngoài khảo sát THCS Giá Rai A đạt chuẩn quốc gia

Làm việc cơ quan

Tiếp đoàn đánh giá ngoài khảo sát THCS Giá Rai A đạt chuẩn quốc gia

02/11/2019

 

Công tác THCS Tân Hiệp

Công tác THCS Tân Hiệp

03/11/2019

 

 

Quản lý lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp

Bài viết liên quan