Lịch công tác tuần của Ban Lãnh đạo

Thời gian từ ngày 01/6/2020 đến ngày 05/6/2020

 

Ngày/Tháng

Nguyễn Văn Bình

Trưởng phòng

Trịnh Minh Trung

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Hoàng Phương

Phó Trưởng phòng

01/6/2020

Họp giao ban

Công tác Sở Nội vụ

Họp giao ban

Làm việc cơ quan

Họp giao ban

Làm việc cơ quan

02/6/2020

Họp BCH Thị ủy

Thông báo kết quả giải quyết đơn yêu cầu cho bà Đỗ Thị Riêng

 

Tổ chức chấm sáng kiến kinh nghiệm

03/6/2020

Hội nghị Hiệu trưởng

Họp BCH Thị ủy

Hội nghị Hiệu trưởng

Hội nghị Hiệu trưởng

04/62020

Cơ động

Kiểm tra công tác bán trú trường MG Phong Phú

 

Kiểm tra toàn diện trường học

 

05/6/2020

Làm việc Đài Truyền hình Bạc Liêu

Khảo sát csvc trường TH-THCS Tân Thạnh và TH Tân Hiệp

 

Chuẩn bị tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp thị xã

 

Bài viết liên quan