Lịch công tác tuần của Ban Lãnh đạo

Thời gian từ ngày 22/6/2020 đến ngày 27/6/2020

 

Ngày/Tháng

Nguyễn Văn Bình

Trưởng phòng

Trịnh Minh Trung

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Hoàng Phương

Phó Trưởng phòng

22/6/2020

Họp giao ban

Làm việc cơ quan

Họp giao ban

Họp rà soát TCTĐ giai đoạn 3 khối PGD

Họp giao ban

Họp rà soát TCTĐ giai đoạn 3 khối PGD

23/6/2020

Họp HĐ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục

Công tác THCS Giá Rai B

 

Kiểm tra công tác kiểm tra HKII

Chuẩn bị tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành giáo dục

24/6/2020

Tham gia HĐ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục – đào tạo

Họp chuyên môn MN, TH rà soát giải thể điểm lẻ

Làm việc với UBND xã về chủ trường giải thể điểm lẻ

Nhận đề kiểm tra HKII tại Sở

Rà soát số liệu trường đạt CQG, sửa chữa cơ sở vật chất các trường THCS

Chỉ đạo xét tốt nghiệp THCS

25/62020

Tham gia HĐ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục – đào tạo

Công tác THCS Giá Rai B

 

Trang trí Hội nghị điển hình tiên tiến ngành giáo dục

 

26/6/2020

Hội nghị điển hình tiên tiến ngành GD-ĐT giai đoạn 2015-2020

Hội nghị điển hình tiên tiến ngành GD-ĐT giai đoạn 2015-2020

Hội nghị điển hình tiên tiến ngành GD-ĐT giai đoạn 2015-2020

27/6/2020

Tổng kết kiểm tra toàn diện TH Phong Tân và TH Phong Thạnh B

Tổng kết kiểm tra toàn diện TH Phong Tân và TH Phong Thạnh B

 

Bài viết liên quan