Lịch công tác tuần của Ban Lãnh đạo

Thời gian từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020

 

Ngày/Tháng

Nguyễn Văn Bình

Trưởng phòng

Trịnh Minh Trung

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Hoàng Phương

Phó Trưởng phòng

06/7/2020

Họp giao ban

Công tác Cà Mau

Họp giao ban

Họp CBQL trường TH hộ Phòng c và TH Hộ Phòng B

Chỉ đạo kiểm tra HKII môn Toán, Tiếng Việt cấp TH

Họp giao ban

Làm việc cơ quan

07/7/2020

Làm việc cơ quan

Chỉ đạo kiểm tra HKII môn Toán, Tiếng Việt cấp TH

Họp giải quyết sự vụ THCS Giá Rai B

Rà soát dữ liệu phần mềm quản lý tiền lương

08/7/2020

Học Nghị quyết

Họp Hội đồng tuyển sinh lớp 3 CLC tại TH Hộ Phòng A

Học Nghị quyết

Nghiên cứu các quy định mới về dạy thêm, học thêm

Học Nghị quyết

09/7/2020

Làm việc cơ quan

Kiểm tra công tác xét hoàn thành chương trình tiểu học

 

Chỉ đạo công tác tuyển sinh lớp 6 CLC

 

10/7/2020

Cơ động

Kiểm tra công tác xét hoàn thành chương trình tiểu học

 

Họp Sơ kết 6 tháng Ban Tuyên giáo

Rà soát tiêu chí thi đua

Bài viết liên quan