Lịch công tác tuần của Ban Lãnh đạo

Thời gian từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020

 

Ngày/Tháng

Nguyễn Văn Bình

Trưởng phòng

Trịnh Minh Trung

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Hoàng Phương

Phó Trưởng phòng

12/10/2020

Họp giao ban

Làm việc cơ quan

Họp giao ban

Làm việc với tư vấn lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Làm việc với TH Giá Rai A về công tác tự đánh giá

Họp giao ban

Thẩm định thư viện tiên tiến THCS Tân Hiệp

Chỉ đạo tăng cường thu BHYT HS

Chỉ đạo chuyên môn xây dựng các kế hoạch trọng tâm

13/10/2020

Làm việc cơ quan

Xây dựng báo cáo Thanh tra Sở và UBND thị xã về sự vụ TH Hộ Phòng A

Làm việc với Hiệu trưởng trường THCS Phong Thạnh Tây về CSVC

Tiếp tục tổng hợp hồ sơ nâng lương

14/10/2020

Dự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Dự Hội nghị Tổng kế giáo dục tiểu học tại Sở GDKHCN

Dự Hội nghị Tổng kế giáo dục mầm non tại Sở GDKHCN

Rà soát, chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện website trường học

Nắm tiến độ thực hiện của các trường trong lộ trình ĐCQG

15/10/2020

Dự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Theo dõi chỉ đạo kết quả kiểm tra tài chính TH Phong Thạnh B

Dự Hội nghị Tổng kế giáo dục trung học tại Sở GDKHCN

 

16/10/2020

Dự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Làm việc cơ quan

Chuẩn bị điều kiện tổ chức hội nghị TKNH cấp THCS

Bài viết liên quan