Phòng GDĐT tổ chức tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 giáo dục mầm non

Năm học 2021-2022 là năm học đầy khó khăn và thách thức đối với ngành giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói riêng, nhưng với sự chỉ đạo đầy quyết tâm của lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo cùng sự nỗ lực vượt khó của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành, giáo dục mầm non đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong năm học 2021-2022 và triển khai hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023, Phòng GDĐT tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Tham dự hội nghị tổng kết gồm có:

- Ông Nguyễn Văn Bình, Thị uỷ viên - Trưởng Phòng GDĐT;

- Ông Trịnh Minh Trung, P.Trưởng Phòng GDĐT;

- Các ông, bà chuyên viên Phòng GDĐT;

- Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, các tổ trưởng chuyên môn, tổ phó chuyên môn các trường Mầm non, Mẫu giáo trong toàn thị xã;

- Đại diện các nhóm, lớp ngoài công lập;

- Đại diện giáo viên tiêu biểu các trường Mầm non, Mẫu giáo trong toàn thị xã.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Bình, Thị uỷ viên - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo định hướng những nội dung trọng tâm và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023, đồng thời chỉ đạo các trường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế để giáo dục mầm non ngày càng phát triển trong thời gian tới.

Một số hình ảnh:

Bài viết liên quan