Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Giá Rai tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn hè năm 2022 cho đội ngũ CBQL, giáo viên

Từ ngày 10/8/2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị và chuyên môn Hè năm 2022 cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trước thềm năm học 2022 - 2023

Dưới đây là một số hình ảnh:

 

 

Bài viết liên quan