Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Giá Rai tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh lần thứ XVI, năm học 2021 – 2022

Ngày 24/9/20222, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Giá Rai tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh lần thứ XVI để tổng kết hoạt động của Ban đại diện CMHS, năm học 2021 – 2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. Dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Bình, Thị ủy viên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đ/c trong Ban lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDĐT, Hiệu trưởng, Trưởng Ban đại diện CMHS các trường trực thuộc.

Tại Hội nghị, đại biểu đã nghe Phòng GDĐT trình bày dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2021 – 2022 và phương hướng hoạt động năm học 2022 – 2023; các đại biểu tham gia tham luận, thảo luận của về công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường: giữa Hiệu trưởng với Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, Ban đại diện CMHS lớp với GVCN…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng GDĐT đã chỉ ra một số mặt làm được và hạn chế của Ban đại diện CMHS trong năm học 2021 – 2022 đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Ban đại diện CMHS cần phát huy kết quả đạt được, ra sức khắc phục những hạn chế, yếu kém để làm tốt công tác phối hợp với nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh năm học 2022 – 2023.

          Một số hình ảnh

 

Bài viết liên quan