Gương Người tốt - Việc tốt

Người tốt - Việc tốt

GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10- CT/HU, ngày 03/9/2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 2017 – 2018. Ngay từ đầu năm học 2017 - 2018, Liên đội trường Tiểu học Tân Hiệp A đã phát động tới toàn thể các bạn học sinh các phong trào thi đua: “Xanh - Sạch - Đẹp”, “Nói lời hay làm việc tốt”, “Nhặt được của rơi trả lại người mất”…. Trong những tháng đầu năm học này, các bạn học sinh trong trường luôn cố gắng, tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào đó, đặc biệt là phong trào “Nhặt được của rơi trả lại người mất”. Có nhiều bạn học sinh nhặt được 1000đ, 2000đ hay cái áo khoác của bạn bỏ quên hoặc chiếc bút chì, bút mực…. cũng đều đưa lên cho thầy Tổng phụ trách Đội để thông báo trên loa phát thanh trả lại cho những bạn đã bị quên, bị mất.

Từ đầu năm học đến nay, bạn Đặng Khánh Long lớp 4A1 đã rất nhiều lần nhặt được lúc thì 1000đ, 5000đ, lúc thì cái bóp, chiếc nón, cây viết … mà các bạn bỏ quên. Mặc dù các vật em mang lên cho thầy TPT trả lại các bạn không phải là lớn, nhưng những việc làm đó rất có ý nghĩa đã thể hiện được tính thật thà đáng để các bạn trong trường noi theo. Bên cạnh đó em  cũng là học sinh thực hiện rất tốt phong trào “Xanh – sạch – đẹp”, thường đi học rất sớm để cùng các bạn thực hiện trực nhật dù không phải ca trực của em, thường xuyên giúp đỡ các bạn trong lớp về học tập. Hầu như buổi chào cờ đầu tuần nào Khánh Long cũng được tuyên dương trước toàn trường về phong trào “Gương người tốt, việc tốt” và gương “Học tốt” của Liên đội. Những học sinh như em đã góp phần không nhỏ để cho nhà trường thực hiện tốt phong trào “Giáo dục đạo đức lối sống” cho học sinh toàn trường.

 

                                                         Bài và ảnh: Đỗ Tấn Huỳnh