Một buổi sinh hoạt dưới cờ

Tiết sinh hoạt Chào cờ đầu tuầnSau nghi lễ Chào cờ, thầy cô và các bạn học sinh được nghe kể chuyện về Bác Hồ.


Được thầy Ytế học đường tuyên truyền về cách phòng chống các dịch, bệnh.

Sau đó nhà trường tuyên dương và phát thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong học tập và các phong trào.

Cuối cùng các em được nghe thầy TPT Đội giáo dục về đạo đức, lối sống, ...  thầy Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo, nhắc nhở các thầy cô cũng như học sinh thực hiện nhiệm vụ trong tuần đạt hiệu quả tốt hơn.