Sinh hoạt chuyên môn tháng 5/2022

Trường TH Tân Hiệp tổ chức Sinh hoạt chuyên đề “Tăng cường giải pháp nâng cao chất lượng lớp 1,2” ngày 14/5/2022 tại trường TH Tân Hiệp.

Thực hiện Kế hoạch Số 188/KH-PGD ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Phòng GD-ĐT thị xã Giá Rai và kết luận của Trưởng phòng GD-ĐT tại buổi Hội thảo, ngày 07/5/2022 về việc tổ chức Hội thảo Nâng cao chất lượng lớp 1,2 năm học 2021-2022

                Cùng dự buổi sinh hoạt Nâng cao chất lượng lớp 1,2 có Ban giám hiệu, tổ trưởng và giáo viên dạy lớp 1,2 trường. Nội dung như sau:

     1. Tại buổi sinh hoạt được nghe báo cáo bài tham luận của 4 giáo viên và giáo viên chủ nhiệm báo cáo chất lượng của từng lớp 1,2 của trường xoay quanh vấn đề học sinh đọc còn chậm học còn yếu và bàn giải pháp về nâng cao chất lượng dạy và học lớp 1,2 trong thời gian còn lại của năm học 2021-2022    

           

2. Buổi sinh hoạt bàn nhiều giải pháp hay để nâng chất lượng lớp 1,2 và phát biểu chỉ đạo của thầy Nguyễn Minh Khá Hiệu trưởng trường, giáo viên chủ nhiệm hứa hạ quyết tẩm từ nay đến cuối năm học phối hợp nhà trường, gia đình phụ đạo bằng mọi cách để nâng cao chất lượng theo kế hoạch trường đề ra từ đầu năm học.