SƠ KẾT HK I. NĂM HỌC 2017 - 2018

Thực hiện kế hoạch của PGD ĐT thị xã Giá Rai. Trường TH Tân Hiệp A đã tổ chức Sơ kết HK I, năm học 2017 - 2018 trong ngày 13.01.2018

Thực hiện kế hoạch của PGD ĐT thị xã Giá Rai. Trường TH Tân Hiệp A đã tổ chức Sơ kết HK I, năm học 2017 - 2018 trong ngày 13.01.2018