Trường tiểu học Tân Hiệp tổ chức lễ tri ân cho học sinh lớp 5 và phát thưởng cho học sinh đạt giải chữ đẹp vòng thị xã năm học 2019 - 2020

         Trường tiểu học Tân Hiệp tổ chức lễ tri ân cho học sinh lớp 5 và phát thưởng cho học sinh đạt giải chữ đẹp vòng thị xã năm học 2019 - 2020, gồm một số hình ảnh sau:


Bài viết liên quan