25/09/20  Hoạt động - Sự kiện  458
Ngày 25/9/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Giá Rai tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh thị xã Giá Rai lần thứ XIV năm học 2019 – 2020.
 08/09/20  Hoạt động - Sự kiện  966
Sáng ngày 05/9/2020, các trường Mầm non – Mẫu giáo, Tiểu học, THCS, Tiểu học và THCS trên địa bàn thị xã Giá Rai đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2020 – 2021.