Trường TH Phong Thạnh Tây tổ chức điểm Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2022-2023

Thực Công văn số 214/CV-PGDĐT, ngày 31/8/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị Cán bộ, viên chức năm học 2022-2023. Ngày 17/9/2022, Phòng GD-ĐT chỉ đạo trường TH Phong Thạnh Tây tổ chức điểm hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2022 - 2023.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Bình - Thị ủy viên, Trưởng phòng GD-ĐT, ông Trịnh Minh Trung - Phó Trưởng phòng GDĐT; Hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn các trường TH trên địa bàn thị xã và Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường TH Phong Thạnh Tây.

Tại Hội nghị, đơn vị đã thông qua báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022-2023; báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết hội nghị CBCC năm 2021-2022. Ngoài ra, tại Hội nghị còn thông qua Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021-2022; báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021-2022 và phát động phong trào thi đua năm 2022-2023.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Bình - Thị uỷ viên, Trưởng Phòng GD-ĐT đánh giá những kết quả đạt được và rút kinh nghiệm những hạn chế, tồn tại của trường TH Phong Thạnh Tây, đồng thời định hướng những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện tốt trong năm học 2022-2023.

Sau hội nghị, Lãnh đạo ngành đã đánh giá, rút kinh nghiệm và chỉ đạo các trường TH trên địa bàn tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2022-2023 trong ngày 24/9/2022.

      Một số hình ảnh:

Bài viết liên quan