Trường tiểu học Tân Hiệp chào cờ tuần 1 và kết hợp tuyên truyền luật giao thông, trao tặng mũ bảo hiểm, quà cho học sinh năm học 2020 - 2021

Trường tiểu học Tân Hiệp chào cờ tuần 1 và kết hợp tuyên truyền luật giao thông, trao tặng mũ bảo hiểm, quà cho học sinh năm học 2020 - 2021

Bài viết liên quan