Trường tiểu học Tân Hiệp phát khen thưởng học sinh đạt hai điểm 10 Giữa học kỳ 1 đối với lớp 4 và lớp 5 năm học 2019 - 2020

      Những nổi lực của các em đạt được hai điểm 10 giữa học kỳ 1 đối với lớp 4 và lớp 5 năm học 2019 - 2020, gồm một số hình ảnh sau: