Trường tiểu học Tân Hiệp tổ chức đại hộ cha mẹ học sinh năm học 2019 - 2020 thành công tốt đẹp.

      Được sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT thị xã Giá Rai, Trường tiểu học Tân Hiệp tổ chức đại hội cha mẹ học sinh năm học 2019 - 2020. Nhằm tạo điều kiện giữa nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh gắn kết với nhau.

      Vào ngày 28/9/2019 Trường tiểu học Tân Hiệp tiến hành Đại hội Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2019 - 2020. Phía nhà trường báo cáo kết quả đạt được của năm học 2018 - 2019. Bên Ban đại diện cha mẹ học sinh báo cáo tổng kết hoạt động năm học 2018 - 2019 và dự thảo kế hoạch hoạt động năm học 2019 - 2020. Một số hình ảnh của đại hội:

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan