Trường Tiểu Học tân Hiệp tổ chức sơ kết học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

           Được sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT thị xã Giá Rai, Vào ngày 10/01/2020, Trường TH Tân Hiệp tiến hành lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 gồm những hình ảnh hoạt động sau:

Bài viết liên quan